Viulukilpailun 2022 säännöt

I
Keski-Suomen musiikin edistämissäätiö ja Suomalaisen musiikkikampuksen oppilaitokset järjestävät Juhani Heinonen -viulukilpailun Jyväskylässä 4.–9.3.2022. Kilpailuun voivat ottaa osaa Suomen musiikkioppilaitosten, ammattikorkeakoulujen ja Sibelius-Akatemian nuorisokoulutuksen opiskelijat.

II
Kilpailussa on kolme sarjaa: sarjat 10–12 -,13–15 – ja 16–24 -vuotiaille. Kuhunkin sarjaan ottavat osaa ne opiskelijat, joiden ikä kilpailun alkupäivänä eli 4.3.2022 on sarjansa ikärajojen puitteissa. Edellisen kilpailun vanhimpien sarjassa ensimmäisen palkinnon voittanut kilpailija ei voi enää osallistua kilpailuun.

III
Jokaisella oppilaitoksella on oikeus lähettää kilpailuun yhteensä enintään kuusi osanottajaa. Jakautuminen eri sarjoihin on vapaa poikkeuksena Sibelius-Akatemia, jonka nuorisokoulutus voi lähettää kaksi edustajaa kuhunkin sarjaan. Nuorisokoulutuksen opiskelijat voivat edustaa vain Sibelius-Akatemiaa.

10-12 -vuotiaiden sarjaan ilmoittautuvien viulistien tulee liittää hakemukseensa piilotettu YouTube-linkki tallenteeseen, jolla hakija esittää kilpailuohjelmastaan etydin ja vapaavalintaisen kappaleen. Mikäli sarjan osallistujamäärää on aikataulullisista syistä välttämätöntä rajoittaa, suorittaa kilpailutoimikunta karsinnan nauhoitteiden perusteella.

IV
Kilpailuun ilmoittaudutaan 10.1.2022 alkaen sähköisellä lomakkeella (osoitteessa www.kesmes.fi). Ilmoittautumisen tulee olla perillä 4.2.2022 klo 16.00 mennessä.

Kilpailijakohtainen osallistumismaksu on 50 euroa sarjassa 10–12-vuotiaat, 70 euroa sarjassa 13–15 -vuotiaat ja 90 euroa sarjassa 16–24 -vuotiaat. Maksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Osallistumisen peruuntuessa osallistumismaksu palautetaan ainoastaan lääkärintodistusta vastaan.

Jokainen kilpailija saa tallenteen omasta esityksestään.

V
Soittojärjestys arvotaan ennen varsinaisia kilpailupäiviä ja lähetetään osallistujille tiedoksi.

Kilpailijan on ennen kilpailusuoritustaan pyydettäessä esitettävä todistus iästään ja opiskeluoikeudestaan musiikkioppilaitoksessa.

VI
Kilpailijat ja heidän opettajansa huolehtivat itse matkoista ja majoituksesta.

VII
Kilpailijat voivat omalla kustannuksellaan käyttää omia säestäjiään. Kilpailun järjestäjä asettaa kilpailijoiden käyttöön säestäjän maksuttomasti. Tarvittaessa säestysnuotit on toimitettava etukäteen säestäjälle.

VIII
Arvostelun suorittaa arvostelulautakunta sille vahvistetun ohjesäännön mukaisesti.

IX
Kilpailun palkinnot ovat:

16–24 -vuotiaiden sarja
I palkinto 2000 euroa, II palkinto 1500 euroa ja III palkinto 1000 euroa

13–15 -vuotiaiden sarja
I palkinto 1250 euroa, II palkinto 750 euroa ja III palkinto 500 euroa

10–12 -vuotiaiden sarja
2000 euron kokonaissumma jaettuna arvostelulautakunnan ratkaisemalla tavalla

Arvostelulautakunnalla on oikeus jakaa palkinnot toisinkin. Nuorimpien sarjan kaikille osallistujille ja muissa sarjoissa jokaiselle viimeiseen erään hyväksytylle annetaan arvostelulautakunnan allekirjoittama kunniakirja.

X
Palkinnot ja kunniakirjat jaetaan välittömästi kilpailun jälkeen järjestettävässä tilaisuudessa.

XI
Kilpailutilaisuudet ovat julkisia. Kilpailun järjestäjillä on rajoittamaton oikeus äänittää, videoida, televisioida, radioida ja lähettää internetin välityksellä kilpailijoiden esityksiä sekä käyttää niitä myöhemmin oman toimintansa tukemiseen.

XII
Kilpailun järjestäjät pidättävät oikeuden muutoksiin.