Maakunnalliset tapahtumat

Keski-Suomen musiikkioppilaitoksissa tehdään arvokasta ja monipuolista työtä, jolle säätiön ja maakunnan oppilaitosten yhteistyönä toteutetuilla tapahtumilla on haluttu antaa tunnustusta ja näkyvyyttä.

Keski-Suomen musiikkioppilaitoksissa opiskelevat lapset ja nuoret ovat säätiön maakunnallisten tapahtumien ensisijainen kohderyhmä. Merkittäviä kohderyhmiä ovat myös opettajat sekä musiikkiyleisö, jolle tarjoutuu mahdollisuus seurata ja kannustaa muitakin kuin oman tai tutuimman oppilaitoksen nuoria. Osallistujilta kerättävä palaute on otettu huomioon tapahtumia kehitettäessä.

Tapahtumat toteutetaan katselmustyyppisinä ja viisisarjaisina, jotta nuorten musikanttien kehitysvaihe tulisi huomioiduksi mahdollisimman hyvin. Jokainen osallistuja saa kokeneilta pedagogeilta asiantuntevan palautteen esiintymisestään sekä kunniakirjan ja pienen tunnustusstipendin.

Sarjat ovat: alle 10-vuotiaat, 10 – 12-vuotiaat, 13 – 15-vuotiaat, yli 15-vuotiaat sekä oma ikärajaton sarja kamarimusiikille.

Katselmukset valmisteluista jälkipalautteeseen palvelevat sekä oppilaiden että oppilaitosten kehittymistä, verkostoitumista ja ideavaihtoa. Asiantuntijapalaute oppilaiden kanssa tehdystä työstä on pedagogeille osa antia.