Taiturit yhdessä -projekti

Pitkälle opinnoissaan edenneet ja aktiiviset nuoret orkesterisoitinten soittajat jäävät usein ilman orkesteriyhteisöä valitessaan ammattiin johtavan opiskelupaikan muulta kuin musiikkialalta. Toisaalta sinfoniaorkesterin kokoaminen onnistuu musiikkioppilaitoksissa vain harvoin, kaikissa ei ollenkaan. Näin musiikin perusopetuksen tarjoamat orkesterimuodot eivät aina anna riittävää haastetta soittoharrastuksessaan pidemmälle edenneille tai musiikista mahdollisesti ammattia tavoitteleville nuorille.

Näihin haasteisiin Keski-Suomen musiikin edistämissäätiö on tarttunut Taiturit yhdessä -hankkeella. Yhteistyössä Keski-Suomen musiikkioppilaitosten kanssa kootaan sopivassa soitto-opintojen vaiheessa olevia sekä opintonsa päättäneitä nuoria orkesterisoitinten soittajia yhteiseen sinfoniakokoonpanoon. Tällä tavoin parannetaan motivoituneiden soittajien edellytyksiä heidän pyrkimyksissä ammattisuuntautumiseen, ja samalla tarjotaan tilaisuus haasteelliseen harrastamiseen ja hankittujen taitojen ylläpitoon sekä itsenäiseen kehittämiseen jo oppilaitosyhteydestä irrottautuneille nuorille.

Tavoitteena on vakiinnuttaa toimintamalli, jolla maakunnan pitkälle edenneille harrastajille tai musiikin ammattiin tähtääville nuorille turvataan edistynyttä instrumentin hallintaa vaativa laadukas yhteismusisoinnin mahdollisuus.