Hallitus ja kunniajäsenet

Keski-Suomen musiikin edistämissäätiön hallitus on viisijäseninen.
Anneli Rahn, ekonomi, puheenjohtaja
Kirsti Keihäsvuori, MuM, varapuheenjohtaja
Juha Heikkinen, säestyksen ja pianonsoiton lehtori, Gradia
Eeva Oksala, MT, lehtori, JAMK
Helvi Kangas, FM, asiamies

Säätiön kunniajäsenet ja kunniajäseniksi kutsumisen ajankohta
Professori, TkT Martti I. Jaatinen 29.4.1998
Kouluneuvos, rehtori emeritus Juhani Laurila 29.4.1998

Edesmenneet kunniajäsenet
Kauppaneuvos K.V. Leino (1877 – 1958) 17.3.1951
Kaupunkineuvos Veli Järvinen (1911 – 2003) 12.12.1974
Vuorineuvos Juhani Heinonen (1925 – 2014) 28.9.1984
Maakuntaneuvos Veikko Hyytiäinen (1919 – 2000) 24.9.1981
Opetusneuvos Kaarlo Mirkkola (1925 – 2018) 29.4.1998