Historia

Säätiö on perustettu vuonna 1951 ja rekisteröity vuonna 1952. Keski-Suomen musiikin edistämissäätiön nimellä se on toiminut vuodesta 2015.

Rekisteröintivaiheen nimi oli Jyväskylän Musiikkiopiston säätiö. Jyväskylään vuonna 1948 perustettu musiikkiopisto oli syntynyt sodanjälkeisen Suomen taloudellisesti tiukkoihin, mutta tulevaisuususkoisiin olosuhteisiin. Opisto oli maahan perustetuista musiikkioppilaitoksista lajissaan yhdeksäs ja sijainniltaan kaikkein pohjoisin.

Jo alun alkaen oppilaitoksen Jyväskylää laajempi toimintasäde muotoutui vähitellen myös virallisesti koko maakunnan laajuiseksi. Säätiön nimi muutettiin oppilaitoksen kehityksen mukana vuonna 1958 Jyväskylän Konservatorion säätiöksi ja 1984 Keski-Suomen konservatorion säätiöksi.

Kun Keski-Suomen konservatorion toiminnot 1980- ja 1990-lukujen koulutus- ja oppilaitosuudistusten seurauksena siirtyivät uusille ylläpitäjille, säätiö jäi huolehtimaan valtakunnallisesti merkittäviksi vakiintuneista musiikkikilpailuista sekä maakunnallisista musiikkitoimintaa edistävistä koulutus- ja musiikkitapahtumista.

Säätiön asiamiehinä ovat toimineet Juhani Laurila (- 2009), Merja Soisaari Turriago (2009 – 2016) ja Helvi Kangas (2016 -).