Tutkimusta Ilmari Hannikaisen lauluista

Kuva: Keijo Penttinen

Nina Loimusalo tutkii Ilmari Hannikaisen säveltämiä yksinlauluja. Näkökulma on sekä musiikkianalyyttinen että historiallinen. Loimusalon tutkimusta tukee muun muassa MES.

”Fotspåren i snön” on sävelletty Jorma Partasen runoon. Musiikkikampuksen arkiston nuottikäsikirjoituslöytöön sisältyy laulusta useampi luonnos. Ilmari Hannikainen on päivännyt versioita sekä vuoteen 1952 että 1953.